Video

Máy đúc khuôn hình EPS tự động

Video máy làm hộp cá polystyrene mở rộng

Máy đúc hình dạng EPS loại tiết kiệm năng lượng

Video làm việc máy xốp

Video làm việc liên tục của bộ mở rộng trước EPS loại liên tục

Giới thiệu bộ mở rộng trước EPS loại lô

Máy tạo khối EPS tự động

Máy đúc khối polystyrene mở rộng làm việc vide

Máy đúc khối EPS với chân không

Máy làm tấm cách nhiệt polystyrene mở rộng

Máy cắt xốp eps

Máy cắt CNC EPS

Video làm việc của bộ định tuyến CNC CNC

Máy tạo khối EPS loại có thể điều chỉnh giới thiệu video

Video làm việc máy tạo viên EPS